นายประมิต เมฆฉาย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 พ.ค. 67) สหภาพแรงงานฯ ส่งหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.), นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม, นายชยธรรม์ พรหมศร ประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และ นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่องขอคัดค้านการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

ตามที่สหภาพแรงงานฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ครั้งที่ 8/2567 ในวันนี้ ณ ห้องประชุมอู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 จ.นนทบุรี ที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีหนังสือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่ คค 0409.6/1593 ลงวันที่ 7 พ.ค. 67 เรื่องการพิจารณากำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ด้วยบริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด (TSB) และบริษัทในเครือ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 แจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงเส้นทาง 36 เส้นทาง

นายประมิต กล่าวต่อว่า เช่น เส้นทางเดิมสายที่ 1-1 บางเขน-ถนนวิภาวดีรังสิต-หัวลำโพง 24 กิโลเมตร (กม.) ขอปรับปรุงใหม่ ช่วงซอยเจษฎา-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 2.5 กม., สายที่ 1-6 ท่าเรือปากเกร็ด-สถานีขนส่งหมอชิต 2 ระยะทาง 25 กม. ขอปรับปรุงใหม่ ช่วงแยกหลักสี่-ท่าอากาศยานดอนเมือง 5 กม., สายที่ 1-45 สวนสยาม-บางรัก 27 กม. ขอปรับปรุงใหม่ ช่วงถนนสาทรเหนือ-ถนนเจริญกรุง-เซ็นทรัลพระราม 3 ระยะทาง 13.5 กม. และ สายที่ 3-8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 25.5 กม. ขอปรับปรุงใหม่ ช่วงแยกประตูน้ำ-เทเวศร์ 4 กม. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนั้น

สหภาพแรงงานฯ ขอคันค้านการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางรถเมล์ หมวด 1 เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการปฏิรูปเส้นทางตามที่ ขบ. นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้การปฏิรูปเส้นทางการเดินรถเมล์ในเขตกรุงทพฯ และจังหวัด ที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพื่อลดการซ้ำซ้อนในเส้นทางเดินรถของรถเมล์ ถนนเส้นเดียวกัน มีรถเมล์มากเกินไป สร้างปัญหาการจราจร เพื่อเชื่อมต่อโหมดการเดินทางทุกประเภท รถ ราง เรือ ด้วยรถเมล์ เชื่อมต่อโหมดการเดินทางเข้าด้วยกัน และลดระยะทางเส้นทางของรถเมล์ที่มีเส้นทางเดินรถเมล์ที่ยาวเกินไป ให้มีเส้นทางเดินรถเมล์ที่สั้นลง

นายประมิต กล่าวอีกว่า ดังนั้นสหภาพแรงงานฯ ขอคัดค้านการปรับปรุงเส้นทางรถเมล์ หมวด 1 ตามที่ ไทย สมายล์บัส แจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงเส้นทาง 36 เส้นทาง ต่อ ขบ. โดยขอให้ผู้บริหารยึดหลักการการปฏิรูปเส้นทางเดินรถรถเมล์ หมวด 1 ที่สำคัญการกระทำใดๆ ต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานฯ ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวภายใน 15 วัน