เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 21 พ.ค. กรมราชทัณฑ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแจกสื่อมวลชน ระบุใจความว่า ตามที่นายกฤษฎางค์ นุตจรัส หรือทนายด่าง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่อง การดูกล้องวงจรปิด ว่า ทางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ขอเวลารวบรวมและใช้เทคนิคเบลอหน้าผู้ไม่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งให้ทนาย ยังคงมีความเห็นใจทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แต่มองว่าเป็นภาพที่มีความยาวไม่มาก โดยให้เวลาแค่ 4 วัน และในวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. จะมารับคลิปดังกล่าวนั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงต่อสังคมว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67 กรมราชทัณฑ์ได้นัดหมายให้ญาติหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากญาติของ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม เข้ารับเอกสารประวัติการรักษา น.ส.เนติพร ผู้เสียชีวิต ขณะอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในวันดังกล่าว น.ส.วีรดา คงธนกุลโรจน์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพี่สาวของ น.ส.เนติพร ได้เข้ารับเอกสารสำเนาประวัติการรักษาของ น.ส.เนติพร ในเวลา 09.30 น. และนายกฤษฎางค์ นุตจรัส หรือทนายด่าง และ น.ส.กุณฑิกา นุตจรัส เดินทางมาสมทบกับ น.ส.วีรดา ในห้วงเวลา 12.30 น. ทั้งนี้ ทนายความทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าหารือกับ ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้แจ้งว่า “ยินดีอนุญาตให้ญาติ หรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากญาติของ น.ส.เนติพร สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไป”

กรมราชทัณฑ์ เผยอีกว่า นายกฤษฎางค์ได้ปฏิเสธการดู และยืนยันจะขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด โดยให้เวลา 4 วัน และจะมารับไฟล์ภาพดังกล่าวในวันที่ 24 พ.ค.67 ทั้งนี้ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงแล้วว่า การขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด รวมถึงต้องพิจารณาความเปราะบางของข้อมูลที่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้เสียชีวิต กรณีหลุดเผยแพร่จะเกิดความเสียหายต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวได้ รวมทั้งเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่อยู่ในภาพวงจรปิดดังกล่าวเสียก่อน

กรมราชทัณฑ์ เผยต่อว่า ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการประสานและติดต่อบิดามารดา เพื่อจะเชิญมาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต่อไป กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ยังคงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายอย่างชัดเจน อาทิ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 และข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อกำหนดแมนเดล่า – Mandela Rules) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2565