เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่วัดบริบูรณ์ บ้านไผ่กุดหิน ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้จัดกิจกรรมครอบครัวจี-เทค ปันสุขขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ครบรอบ 21 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) และพิธีทำบุญวันเกิดและพิธีร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยจีเทค หลังสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ส.ปส.กช.) จัดอันดับเป็นวิทยาลัยอาชีวะเอกชน ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผู้เรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

โดยได้ร่วมกันมอบข้าวสาร 345 ครัวเรือน รวม 2,225 กิโลกรัม ให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ถือเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมรับชมมหรสพหมอลำดังภาคอีสาน คณะศิลปินภูไทและศิลปินรับเชิญอีกมากมายที่มาร่วมมอบความสุขตลอดทั้งคืน

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้บริหารวิทยาลัยฯ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)และวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) เราผลิตนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีและมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนยกระดับสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในวันนี้เราได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาของทั้ง 2 วิทยาลัยและทำบุญวันเกิด ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ค.ของทุกปี โดยในช่วงค่ำคืนนี้ได้จัดกิจกรรมครอบครัวจี-เทค ปันสุขมอบข้าวสาร 345 ครัวเรือน และเชิญชมหมอลำคณะศิลปินภูไทเต็มวง โดยได้รับเกียรติจากนายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้าง “ศาลาปัญญาประเสริฐกุล วัดบริบูรณ์ 100 ปีอนุสรณ์”

สำหรับวันพรุ่งนี้ (25 พ.ค.67) ในช่วงเช้า ทางวิทยาลัยฯได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา โดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และคณะสงฆ์ 45 รูป หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กล่าวสัมโมทนียคาถา และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 45 รูป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)