เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 67 นางบังอร พรอันแสง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 มิ.ย. 67 นี้ ทางกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียว ชมรมฮักเขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โรงเรียนในอำเภอวังน้ำเขียว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

ร่วมกันจัดงานเทศกาลปลูกป่าลอยฟ้า 2024 ปีที่ 3 ซึ่ง อำเภอวังน้ำเขียว ได้สร้างปรากฏการณ์ของโลกเป็นปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร โดยการยิงหนังสติ๊กมากที่สุดในประเทศไทยและของโลก โดยการเชิญชวนเด็กเยาวชน นักเรียน ชาวบ้าน มุ่งสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ช่วยกันดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปลูกป่ามรดกโลกทับลาน และพื้นที่สงวนชีวมณฑล ป่าสะแกราช ดินแดนมรดกโลกโคราช

สำหรับกิจกรรมปีนี้ เป็นปีที่ 3 แล้ว ที่ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติทับลาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ชมรมฯ เครือข่าย จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าทับลาน สองดินแดนมรดกโลก คือเขาใหญ่-ดงพญาเย็น และพื้นที่สงวนชีวมณฑล ที่โคราชได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีวิทยาโลก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ในช่วงหน้าฝน ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนดูแลผืนป่าอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ด้วยการใช้กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และดูแลผืนป่า ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ คือ ต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเชิงนิเวศ ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน ในช่วงหน้าฝนอีกด้วย.