เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่โรงแรมสีลมวิเลจ อินน์ กรุงเทพฯ พลเรือเอกประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ นายพยนต์ ศรีโน๊ต นายกสมาคมเรือทักไทยและออฟชอร์ นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายท่านได้ร่วมจัดงานสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก(ผ่าตัดหัวใจ) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

พลเรือเอกประพฤติพร เปิดเผยว่า ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจให้ครบทุกมิติ จากสถิติการผ่าตัดหัวใจปี 2555 จนถึงปี 2567 จำนวนผู้ป่วยที่รอเข้ารับการผ่าตัดหัวใจมีเพิ่มขึ้นในทุกปีตามลำดับ ในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลฯมากกว่า 200 ราย ระยะคิวรอการผ่าตัดอยู่ที่ 1 ปี และพบอัตราการเสียชีวิตระหว่างรอการผ่าตัด 5.12% ตลอดระยะเวลา 12 ปี เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดหัวใจและเสียชีวิตระหว่างรอการผ่าตัดหัวใจ จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการผ่าตัดหัวใจปี 2567 เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการผ่าตัดที่รวดเร็วและปลอดภัย

โรงพยาบาลฯยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งได้แก่ชุดเครื่องมือผ่าตัดสองกล้องแผลเล็ก(MIS Set) จึงได้จัดงานพิธีมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก(ผ่าตัดหัวใจ) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ องค์บิดาทหารเรือไทย จากการจัดงานดังกล่าวได้มีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กเป็นเงินถึง 6,470,000 บาท ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล.