เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เดินทางมาถวายสังฆทานและถวายของเยี่ยมพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 43 ปี

ทั้งนี้ในช่วงเช้า ท่านอ้นได้เข้าสักการะรัชกาลที่ 6 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) สวนลุมพินี และใช้เวลาเดินออกกำลังกายรอบๆ สวนลุมพินี และได้ร่วมสนทนากับกลุ่มผู้เล่นไท้เก๊กทักทายกับผู้ที่พบเห็นและเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยความเป็นกันเองและบรรยากาศที่อบอุ่น และสัมผัสรสชาติโจ๊ก.