เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า จับตาไสยศาสตร์ทางกฎหมาย come back

จู่ๆ นายกฯ เศรษฐาก็ไปเยี่ยม นายวิษณุ เครืองาม และบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่าง 2 คน ก็เป็นที่รู้กันดีว่าการไปพบครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษาหารือปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับ 40 สว. ร้องขอถอดถอนนายกฯ เศรษฐา จากตำแหน่งกรณีนำความกราบบังคมทูล เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี ซึ่งนายวิษณุเคยให้ความเห็นว่า นายพิชิต ชื่นบาน ไม่ขาดคุณสมบัติ การไปปรึกษากันครั้งนี้ ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน

และอย่าลืมว่านายวิษณุคือกลไกสำคัญ เกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับลุงโทนี่ ได้ไปเตรียมการที่กรมราชทัณฑ์ด้วยตนเอง ซึ่งต่อมาลุงโทนี่มาถึง ในคืนนั้นก็ได้ย้ายจากเรือนจำไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ จนเป็นข่าวฮือฮากันอยู่ในขณะนี้ บุญคุณความแค้นครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก และลุงโทนี่นั้นมีอัธยาศัยไม่ลืมตอบแทนบุญคุณคน ดังนั้นจับตาดูให้ดี เพราะตอนนี้ ตำแหน่งรัฐมนตรีด้านกฎหมายของคุณพิชิต ชื่นบาน ยังว่างอยู่ ดีไม่ดีคุณวิษณุจะกลับมานั่งตำแหน่งรองนายกฯ ดูแลด้านกฎหมาย เหมือนยุคไทยรักไทยก็ได้

และอาจจะได้เห็นการเสนอ ตั้งบรรดาศักดิ์ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีให้กับ ใครบางคนเช่นเดียวกับสมเด็จฮุนเซน ก็ได้

นอกจากนี้ยังระบุว่า สี่ตีนย่อมรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง  

กำลังเกิดข้อสงสัยขึ้นอย่างกว้างขวางว่า นายกฯ เศรษฐา มีอำนาจ แต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้หรือ

1. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายกระทรวง ทบวง กรม ได้กำหนดทำเนียบตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไว้หรือไม่ มีอำนาจหน้าที่อะไรและใครมีอำนาจแต่งตั้ง มีผู้แย้งว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติจึงแต่งตั้งไม่ได้

2. ตำแหน่งต่างๆ ต้องมีกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ อย่างน้อยต้องมีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกำหนด และตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เคยมีกำหนดอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ไว้หรือไม่

3. มีค่าตอบแทนอย่างไร และค่าตอบแทนนี้ได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดผลตอบแทนข้าราชการต่างๆ ไว้หรือไม่

และตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทมาก จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ เพราะมีอำนาจบทบาทมากยิ่งกว่าข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่งเสียอีก

4. การแต่งตั้งเกิดขึ้นเมื่อสองสามวันนี้ ซึ่งไม่ใช่วันประชุมคณะรัฐมนตรี แสดงว่าเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีคนเดียว มีอำนาจทำได้หรือไม่ จะต้องชี้แจงปัญหาเหล่านี้เสียแล้วล่ะครับ มิฉะนั้นจะเกิดความสงสัยไต่ถามกันร่ำไป