เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุโจรไปขโมยอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนเส้นทางรถไฟถึง17 จุด ทั้งในพื้นที่ อ.ควนเนียง และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ หนักที่สุดถูกโจรขโมยอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนไป 9 จุด จากทั้งหมดที่มีอยู่ 10 จุด ทำให้ประชาชนที่สัญจรข้ามทางรถไฟไม่ปลอดภัยและอันตรายมาก เพราะอาจจะไม่รู้ว่าเครื่องกั้นเสียคิดว่ายังใช้งานได้อยู่ จึงขับรถข้ามทางรถไฟโดยที่ไม่ทันระวังรถไฟ

นายประชานิวัฒน์ บัวศรี หัวหน้างานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟ เปิดเผยว่า พื้นที่ซึ่งถูกโจรขโมยอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนมากที่สุดเส้นทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ใน ต.บ้านพรุ ต.บ้านไร่ และต.พะตง โดยเฉพาะพื้นที่ ต.บ้านพรุ ถูกขโมยไปถึง 4 จุด สิ่งที่คนร้ายขโมยไปมีทั้งแผงเข็น เสาสัญญาณไฟ เสาติดป้ายเตือนระวังรถไฟ แบตเตอรี่ สายไฟ สายเคเบิล เหล็กปรับคานขึ้น ซึ่งความเสียหายนับสิบล้านบาท และหลายจุดที่ถูกขโมยซ้ำแล้วซ้ำอีก หลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้ว

นายประชานิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาระบบเครื่องกั้นถนนขัดข้อง ประชาชนก็จะโทษการรถไฟ ว่า มาจากความบกพร่องของการรถไฟที่ไม่แก้ปัญหา ทั้งที่ความจริงแล้วหากเกิดจากระบบเครื่องกั้นถนนขัดข้องก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันทีไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอก ถูกโจรขโมยอุปกรณ์เครื่องกั้นและขโมยอุปกรณ์สำคัญเกือบทุกอย่าง ทั้งเสาไฟ สายไฟฟ้า สายเคเบิล แบตเตอรี่ การซ่อมแซมจึงอาจจะล่าช้า มูลค่าความเสียหายมหาศาลมากกว่าสิ่งที่โจรนำไปขายซึ่งไม่กี่ร้อยบาท หากเกิดอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งไม่สามารถประเมินความเสียหายได้

นายประชานิวัฒน์ กล่าวอีกว่า แนวทางการแก้ปัญหาขณะนี้ ทางการรถไฟได้ประชุมกับผู้บริหารในพื้นที่ที่เกิดปัญหา เช่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลตำบลบ้านไร่ เทศบาลตำบลพะตง ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครองและองค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือช่วยกันรักษาเครื่องกั้นถนนและแจ้งเบาะแสผู้ที่ก่อเหตุ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงปัญหา ซึ่งจะใช้แนวทางของ “พะตงโมเดล” ที่สำเร็จมาแล้ว โดยใช้มวลชนเข้ามาร่วมเฝ้าระวังและติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้แน่นหนายิ่งขึ้น ส่วนจุดที่เครื่องกั้นถนนถูกขโมยอุปกรณ์เสียหายใช้การไม่ได้จะเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด เช่น ที่บ้านคลองยาเหนือ คลองยาใต้ ที่มีผู้สัญจรเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของประชาชน.