รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้พูดถึงเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หมอหมู วีระศักดิ์ ซึ่งเปิดผลการศึกษาพบว่า การสักเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสูงขึ้น 21%

โดยคุณหมอหมู ระบุข้อความว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลุนด์ในสวีเดน ตรวจสอบพบว่า การสักเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยการศึกษานี้ศึกษาจากชาวสวีเดน 11,905 คน และพบว่า 2,938 คน เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่วงอายุ 20 ถึง 60 ปี หลังจากพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสูบบุหรี่ และอายุ พบว่าความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้นสูงขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มคนที่มีรอยสัก


นักวิจัยพบว่า องค์ประกอบของหมึกสักบางชนิด มี สารก่อมะเร็ง แม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ความสัมพันธ์โดยตรงก็ตาม สารเคมีเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็ง ที่เป็นไปได้โดยองค์การอนามัยโลก นักวิจัยคาดการณ์ว่ารอยสักจะกระตุ้นให้เกิด การอักเสบระดับต่ำ ในร่างกาย ซึ่งอาจนำไป สู่มะเร็ง อย่างไรก็ตาม กลไกที่แท้จริงยังคงซับซ้อนและต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม


นอกจากนี้ แม้ว่ารอยสักจะได้รับความนิยมในการแสดงออก แต่ควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากพบอาการที่เกี่ยวข้องกับรอยสัก ควรต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในความเห็นส่วนตัว งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาที่เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่ชัดเจนระหว่างรอยสักกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจหมอหมู วีระศักดิ์ และข้อมูลอ้างอิง