เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก “สมชาย แสวงการ” ระบุว่า งานนี้มีสิทธิติดคุกกันถ้วนทั่ว ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างลงสมัคร และผู้รับรองผู้สมัคร

อีก 1 ตัวอย่างของความน่าสงสัย ในการจัดฮั้วเลือก สว. หรือขบวนการส่งคนรับจ้างลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาอาจขาดคุณสมบัติผิดกฎหมาย?

เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือก สว. เป็นการเลือกกันเองจากผู้สมัครในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกทุกคนต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี โดย พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 13

กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวของผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. เอาไว้อย่างชัดเจน ในขั้นตอนการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จากอำเภอต่างๆ

พบข้อสงสัยว่าอาจไม่มีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องคุณสมบัติดังกล่าว เช่นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งกลุ่มผู้สมัครกลุ่มนี้ร้องต่อ กกต. ว่า ประกาศรายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น มีรายชื่อจำนวนมากที่มีความน่าสงสัยในคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี

ซึ่งการลงรับสมัครฯ ของกลุ่มคนดังกล่าว อาจเป็นการรับจ้างสมัครและขาดคุณสมบัติผิดกฎหมายตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และมีบทลงโทษผู้รับจ้างสมัตรตามมาตรา 74 จำคุก 1-10 ปี ตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี มาตรา 75 จำคุกผู้รับรองเอกสาร 1 ปี ตัดสิทธิ 5 ปี