พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางมาให้กำลังใจการดำเนินโครงการการตรวจ DNA เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยมีกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานและพบปะ ตอบคำถามสื่อมวลชน ที่มาทำข่าวจำนวนมาก

โดยมีใจความสรุปได้ว่า เนื่องจากพบว่า ที่ผ่านมา มีคนไทยตกหล่นจากทะเบียนราษฎรจำนวนมาก โดยจากข้อมูลของกรมการปกครองมีประชาชนกว่า 990,000 คน ที่ไม่มีสัญชาติและบัตรประชาชน ทางกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีตั้งแต่ริเริ่มโครงการ ส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนสนใจจะเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยในปีนี้มีประชาชนในรัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย ประสงค์ที่จะตรวจดีเอ็นเอและออกบัตรประชาชนพุ่งสูงถึง 235 คน จึงเล็งเห็นว่าหากคนเหล่านี้ไม่มีบัตรประชาชนจะส่งผลให้ขาดโอกาสหลายอย่าง ทั้งเรื่องศึกษา เงินช่วยเหลือผู้ตั้งครรภ์ และการเข้าถึงโรงพยาบาล


ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องการจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชน โดยไม่แบ่งแยก ไม่เหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจึงพยายามที่จะเร่งตรวจความเชื่อมโยงของดีเอ็นเอ ออกบัตรประชาชน และผลักดันให้มี One stop service ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในเรื่องของการดำเนินการเอกสารฝั่งไทย และไม่สะดวกที่จะเดินทางข้ามแดน ดังนั้นหากโครงการฯ ประสบผลสำเร็จในระยะเวลา 3-5 ปีและสามารถขยายไปยังพื้นที่อื่น เชื่อมั่นว่าประชาชนจะเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นพลเรือนไทยได้อย่างครบถ้วน และสามารถพำนักอยู่ในมาเลเซียได้อย่างถูกกฎหมาย เป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดครับ