เมื่อวันที่ 30 พ.ค. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ศูนย์อุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 00.39 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.6 ความลึก 3 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต่อมาเวลา 08.34 น. ของวันเดียวกัน เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.7 แมกนิจูด ละติจูด 19.181 ลองจิจูด 98.673 ความลึก 4 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวทั้ง 2 ครั้ง หน่วยงาน อปท. ในพื้นที่ต่างๆ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใด คาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รู้สึกตัวได้