นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติ

“เรื่องสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ตอนนี้ได้ดําเนินการแล้ว โดยนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเตรียมพร้อมเสนอเข้าไปที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาไม่เกินสัปดาห์หน้า”

ทั้งนี้ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มราคาต่ำกว่า 1,500 บาท จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับภาคประชาชน เอกชนที่เป็นผู้นําเข้า ผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงเอสเอ็มอีในประเทศไทย

สำหรับในช่วงแรกการจัดเก็บภาษีในส่วนสินค้านำเข้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท จะให้อำนาจของกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเพื่อส่งให้กรมสรรพากร เหมือนกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนสินค้าที่ราคาเกิน 1,500 บาท

ส่วนในระยะถัดไปจะมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร และหารือกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ให้เป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งให้กับกรมสรรพากรโดยตรง

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายกรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ให้อำนวยความสะดวกที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกคล่องตัว และให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

“ได้เน้นย้ำในสินค้าหลัก คือ 1.ยาเสพติด 2.บุหรี่ไฟฟ้า และสินค้าเกษตรต้องห้าม โดยในส่วนบุหรี่ไฟฟ้าที่เด็กและเยาวชนไทยหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ผลิตยังมีการดัดแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของบุหรี่ไฟฟ้าให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจผสมยาเสพติดอื่นเข้าไปในน้ำยาบุหรี่ จนทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง”

สำหรับในเดือน พ.ค. 67 กรมศุลกากรได้จับกุมผู้กระทำความผิดบุหรี่ไฟฟ้า 27 รายปริมาณ 726,499 ชิ้น มูลค่า 107 ล้านบาท  และในปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม 66–29 พ.ค. 67  จับกุมไป 228 ราย ปริมาณ 1 ล้านชิ้น มูลค่า 147 ล้านบาท ด้านการจัดเก็บรายได้ ใน 7 เดือนแรกเกินกว่าเป้าหมายแล้วประมาณ 3% โดยจัดเก็บได้กว่า 6.8 หมื่นล้านบาท ทั้งปีคาดจะจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 1.14 แสนล้านบาท