เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ซึ่งมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานกรรมการฯ ได้เช่าพื้นที่สวนปลูกต้น Cherry blossom รวม 20 ปี ณ สุสาน Gloder Greens ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถานที่ฌาปนกิจพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อถวายการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กษัตริย์นักประชาธิปไตย และเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู โดยต้น Cherry blossom เป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกไว้ในสมัยศึกษาที่ Eton college นั้น

นายภูมิสรรค์ กล่าวต่อว่า เมื่อเวลา 09.30 น. ในวันเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ครบรอบ 83 ปี ทางมูลนิธิฯ ได้นำต้น Cherry blossom มาปลูกไว้ที่ Momorail Garden สุสาน Golders green, England แล้ว โดยเช่าพื้นที่สวนเป็นเวลา 20 ปี (ต่อสัญญาครั้งละ 10 ปี) เพื่อเป็นต้นไม้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักร