เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 ที่ สภ.เมืองสงขลา นายสมโภช โชติชูช่วง อายุ 65 ปี อดีตรอง ผวจ.กระบี่ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.รณวิทย์ ชูช่วย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา ให้ดำเนินคดีกับ นายสมนึก พรหมเขียว ผวจ.สงขลา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา รวมถึงให้ดำเนินคดีกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในมาตรา 157 ทั้งประมงจังหวัดสงขลา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสงขลา และ ผกก.ตำรวจน้ำสงขลา

ชาวประมงสงขลาบุกยึดท่าแพขนานยนต์ ข้ามทะเลสาบสงขลา

นายสมโภช กล่าวว่า มาในฐานะตัวแทนประชาชนชาว จ.สงขลา สาเหตุมาจากการสร้างโพงพางสิ่งกีดขวาง ตลอดจนการใช้เครื่องมือทำประมงผิดกฎหมาย กีดขวางในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นอย่างมาก กระทั่งก่อนหน้านี้ นายสมนึก ในฐานะประธานคณะกรรมการประมงจังหวัดสงขลา ออกคำสั่งให้รื้อถอนโพงพางที่สร้างกีดขวางน่านน้ำทะเลสาบสงขลา และปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำภายในทะเลสาบสงขลา

นายสมโภช กล่าวอีกว่า แต่ต่อมาปรากฏว่า หัวหน้าหน่วยราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการควบคุม ปราบปราม กรณีดังกล่าว ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสงขลา และผู้กำกับการกองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ (จังหวัดสงขลา) กลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยรวม

นายสมโภช กล่าวว่า นอกจากไม่มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว หัวหน้าหน่วยงานข้างต้นยังปล่อยปละละเลยให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมีการชุมนุมปิดท่าแพขนานยนต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จนไม่อาจเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติ รวมถึงยังรับข้อเสนอที่จะดำเนินการให้ทะเลสาบสงขลาเป็นเขตประมงพิเศษ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษ