รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้พูดถึงเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หมอหมู วีระศักดิ์ ซึ่งเปิดผลการศึกษาพบว่า น้ำมันมะกอกช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อม

โดยคุณหมอหมู ระบุข้อความว่า น้ำมันมะกอกเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งผู้คนไม่ให้เสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อม เมื่ออายุมากขึ้น การบริโภคน้ำมันมะกอกครึ่งช้อนโต๊ะต่อวัน อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อมได้ถึง 28 เปอร์เซ็นต์

จากการศึกษาในผู้ร่วมวิจัยที่ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็ง ในช่วงปี 1990-2018 โดยประเมินการบริโภคน้ำมันมะกอกทุก 4 ปี ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งจัดหมวดหมู่เป็นดังนี้

1. ไม่เคยบริโภคน้ำมันมะกอกหรือหนึ่งครั้งต่อเดือน
2. บริโภคน้ำมันมะกอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.5 กรัม/วัน
3. บริโภคน้ำมันมะกอกมากกว่า 4.5 กรัม/วัน ถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 กรัม/วัน
4. มากกว่า 7 กรัม/วัน

โดยผลลัพธ์จากผู้เข้าร่วมวิจัย 92,383 คน พบว่ามีดังนี้

  1. 60,582 (65.6%) เป็นผู้หญิงและอายุเฉลี่ย 56.4 ปี
  2. ในช่วง 28 ปี ของการติดตามผล มีผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อม 4,751 ราย
  3. การบริโภคน้ำมันมะกอกอย่างน้อย 7 กรัม/วัน สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลง 28% ของการเสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อม

อย่างไรก็ตาม หากท่านใดจะสนใจมองหาน้ำมันมะกอก มาประกอบอาหารเพื่อลดภาวะสมองเสื่อมก็ลองดูนะครับ แต่ในส่วนตัวคิดว่า แม้ว่าน้ำมันมะกอกจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่ใช่ยาอายุวัฒนะ อย่าพึ่งพามันเพียงอย่างเดียว.

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจหมอหมู วีระศักดิ์ และข้อมูลอ้างอิง