ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา ในการนี้ได้จัดให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอดป้องกันภัยให้เด็กนักเรียน โดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นำคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมการสาธิตการผจญเพลิง จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่า เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย และเหตุเพลิงไหม้ จึงจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยมอบให้ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการซ้อมแผนผจญเพลิงให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือตนเอง และการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การผจญเพลิงในเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความปลอดภัยให้กับคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ

“เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียน ยังขาดประสบการณ์ความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย รวมถึงการป้องกันฯ และการระงับเหตูเมื่อเกิดอัคคีภัย จึงได้ร่วมกับ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดทำการซ้อมแผนอัคคีภัยให้เด็กนักเรียน โดยมีผู้ชำนาญการ และผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เข้ามาให้ความรู้การป้องกัน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความปลอดภัยให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)” นางชนิษา กล่าว.