นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยช่วงเช้าได้นำกระเช้าแสดงความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรี และผู้บังคับบัญชาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 2 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพัฒนานิคม 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและติดตามภารกิจ 

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยัง ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมหารือข้อราชการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเดินทางลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนงาน การควบคุมพื้นที่ตามแผนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบล (แผน 3 ระดับ), การขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบล และภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัย 6 กลุ่มงาน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน 

ต่อมา เวลา 14.20 น. รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อมาที่ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมติดตามการฝึกผู้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ที่เข้าสู่ห้วงการฝึกภาคสนามในสัปดาห์ที่ 3 เป็นวันสุดท้าย ก่อนรับฟังบรรยายสรุปการฝึกในห้วงที่ผ่านมา, รับชมการฝึกทบทวนการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ร่วมลงสนามทดสอบการฝึกยิงปืนด้วย พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค และรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า เรารู้ว่าทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เป็นผู้เสียสละ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จึงได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมหารือแนวทางการช่วยเหลือ สวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะผู้บังคับบัญชา ได้ติดตามการทำงานของหน่วยในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้จึงได้นำความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทยและกองทัพบก ลงมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้อง อส. ที่เข้ารับการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดแรกเป็นวันสุดท้าย วันนี้ได้เห็นถึงศักยภาพความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่เหล่า อส. ทุกท่านได้รับการฝึก ซึ่งต้องขอขอบคุณ กองทัพบก/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ให้การสนับสนุนให้การฝึกในครั้งนี้ หวังว่าหลังจากนี้ พี่น้อง อส. จะมีความเข้มแข็ง ไม่ประมาท มีความรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี นำสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธภาพ ขอให้เราทุกคนผนึกกำลังกันทำงานดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติต่อไป