สำนักข่าวซินหัวรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ว่า นายเฮง สวี เกียต รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 8,160 ล้านบาท) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ควอนตัมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับควอนตัม และบ่มเพาะกลุ่มผู้มีความสามารถในสาขาดังกล่าว


ยุทธศาสตร์ใหม่นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อปรับปรุงการวิจัยด้านการสื่อสารและความปลอดภัยเชิงควอนตัม โปรเซสเซอร์ควอนตัม และการตรวจวัดเชิงควอนตัม รวมทั้งแปลงการวิจัยให้กลายเป็น “หนทางแห้ไข” ในโลกแห่งความเป็นจริง


นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังให้คำมั่น ที่จะจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 100 คน และปริญญาโท 100 คน ภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างบุคลากรซึ่งมีทักษะทางด้านควอนตัมโดยเฉพาะ.

ข้อมูล : XINHUA

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES