เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่สนามกีฬาแห่งชาติ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงผลโพลของสถาบันพระปกเกล้าที่สำรวจคะแนนความนิยมพรรคการเมือง พบว่าพรรคก้าวไกลและนายพิธามีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 ว่า ขอบคุณประชาชนที่ยังให้การสนับสนุน ตนจะเอามาใช้เป็นแรงผลักดันในการทำงานของพรรคก้าวไกลให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งนี้ ตนไม่ได้มองว่าเป็นการหลงตัวเอง และไม่ได้ประมาท แต่ต้องทำงานหนักขึ้นทุกวันๆ

เมื่อถามว่ามองว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งหรือไม่ที่รัฐบาลทำงานมาเกือบจะครบ 1 ปีแล้ว แต่คะแนนนิยมยังอยู่ที่นายพิธา นายพิธา กล่าวว่า เป็นสัญญาณในหลายๆสัญญาณ โพลแต่ละโพลก็มีข้อจำกัด ตนจึงไม่เคยคิดว่าจะเอามาเข้าข้างตัวเองว่าทำงานได้ดีแล้ว แต่จะเอามาเป็นแรงผลักดันในการทำงาน และยังมีอีกหลายๆสัญญาณที่ต้องจับตามอง เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนัก ต้องเอาหลายๆ สัญญาณมาประกอบกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลุดจากตำแหน่ง นายพิธาจะมีแผนอย่างไร เนื่องจากนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกฯ นายพิธา กล่าวว่า แผนของเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ ถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆ เราก็จะมีหลักการในวิธีคิดของเรา และถ้ามีการยุบสภา เราก็พร้อมเลือกตั้งทุกเมื่อ ก็คงเป็นไปตามครรลองครองธรรม ไม่ได้ต้องการที่จะแก่งแย่งชิงดีหรือเอาอำนาจอะไรไป เมื่อถามยํ้าว่าหากนายเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งจริง พร้อมจะลงแข่งในการเลือกตั้งนายกฯ รอบหน้าหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ถ้ากฎหมายอนุญาต ตนก็ต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ ตามที่นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้แต่งตั้งตน