เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ถึงโควิด-19 การระบาดเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยระบุว่า

ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาล การระบาดในปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลน้อยกว่าปีที่แล้ว อัตราการเสียชีวิตต่อสัปดาห์ก็น้อยกว่าปีที่แล้ว ดังแสดงในรูป เปรียบเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์

การติดเชื้อโดยภาพรวม จำนวนไม่ได้น้อยกว่าปีที่แล้ว เราจะเห็นคนรอบข้างติดเชื้อกันมาก แต่ความรุนแรงลดลงมาโดยตลอด ทำให้จำนวนผู้นอนโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตน้อยกว่ามาก ปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ประมาณ 300 คน เป็นกลุ่มเปราะบาง หรือผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ร่วมกับมีโรคประจำตัว

ประชากรส่วนใหญ่ ติดเชื้อไปแล้ว และสามารถติดซ้ำได้อีก โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน จะเกิดการระบาดในโรงเรียน และทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้น ไวรัสเองก็พัฒนาตัวอ่อนฤทธิ์ลง

ความจำเป็นของวัคซีนในสถานการณ์วันนี้ จึงน้อยลง จะแนะนำให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อน วัคซีนขณะนี้ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ สปสช.