เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 67 ที่โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข เป็นประธานถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะเป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง รอง ผวจ.สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวรายงาน นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์ เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้ง จนท.อสม.ในพื้นที่ อ.ปราสาท และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรวจรักษาโรค 7 คลินิกพื้นฐาน กับแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการ โดยที่ผ่านมา มีการเปิดตัวพร้อมกัน 4 ภาคที่ จ.ลำพูน, ลพบุรี, สุราษฎร์ธานี และ นครราชสีมา และให้บริการต่อเนื่องตลอดปี 2567 จำนวน 72 ครั้ง ใน 77 จังหวัด

โครงการดังกล่าวจะให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ให้บริการอย่างน้อย 7 คลินิก ได้แก่ 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6.คลินิกทันตกรรม 7.คลินิกกระดูกและข้อ และจัดบริการคลินิกด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากพบอาการผิดปกติจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จิตอาสาและภาคประชาชน

โดยเฉพาะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก็ได้นำกำลังพลของหน่วยให้บริการประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลประสาท ตามโครงการพาหมอพบประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้อีกด้วย

จากนั้นเวลาประมาณ 10.40 น. ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต แห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พระนักบุญแห่งล้านนา ได้เดินทางมามอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลปราสาท ในโครงการมอบรถพยาบาล 108 คัน ทั่วประเทศในเมตตาครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ซึ่งรถพยาบาลคันดังกล่าว เป็น 1 ใน 108 คันของทั่วประเทศ ซึ่งคันดังกล่าวนี้ บริจาคโดยนายโรจนินทร์-นางวิภาทิพย์ หิรัญโชคอนันต์ และครอบครัว

สำหรับ โครงการมอบรถพยาบาล 108 คัน เป็นโครงการที่เกิดจากท่านครูบาอริยชาติ เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต ซึ่งรถพยาบาล 1 คัน สามารถให้ชีวิตตั้งแต่การคลอด การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บที่บุคคลดังกล่าวอาจเป็นใครก็ได้ไม่เว้นแต่บุคคลที่อนาคตอาจเป็นบุคคลที่โตขึ้นและอาจจะได้มาพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป 1 วินาทีในการช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการมอบรถพยาบาล 108 คันทั่วประเทศแก่โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัยทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คัน โรงพยาบาลใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ที่เหลือเป็นโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีการทยอยส่งมอบรถแก่โรงพยาบาลอย่างน้อยจังหวัดละคัน และวันนี้ได้มามอบให้โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปมอบที่จังหวัดบุรีรัมย์ (3 มิถุนายน) และจังหวัดอื่นๆ ตามจำนวนรถพยาบาลที่ทางโรงงานทยอยส่งมอบมาให้ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ ในลอตนี้ 15 คัน ลอตต่อไปจะมอบให้ในเดือน มกราคม 2568 อีก 15 คัน ซึ่งครูบาอริยชาติจะได้ทยอยมอบจนครบ 108 คัน ต่อไป

ทั้งนี้หลังพิธีมอบรถพยาบาลเสร็จสิ้น พบว่าประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ต่างก็พากันไปนั่งกราบไหว้รอให้ครูบาอริยชาติ ได้เดินใช้พัดเคาะศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่คอหวยนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดทะเบียนรถพยาบาล คือหมายเลข ก-9082 กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไปอีกด้วย