เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ทั่วประเทศร่วม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า วานนี้ตนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานโดยรูปแบบการจัดกิจกรรม จะกำหนดจัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดต้นทาง ทั้ง 10 สาย จะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 1 มิ.ย.ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ จนครบทุกจังหวัด และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 ก.ค. เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค.

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ระบุว่า ในวันนี้ (2 มิ.ย.) จะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในระยะแรก โดยขบวนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ไปยังจุดพักที่ 1 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ขบวนเดินทางจาก จุดพักที่ 1 ไปยัง จุดพักที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญทรัพย์การค้า ขบวนเดินทางจาก จุดพักที่ 2 ไปยัง จุดพักที่ 3 รพ.สต. ห้วยก้านเหลือง และขบวนเดินทางจาก จุดพักที่ 3 ไปยังจุดพักที่ 4 ปิยะพงค์ค้าไม้ เป็นจุดสุดท้าย โดยมีกลุ่มข้าราชการ ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเข้าร่วม เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดรอยต่อที่จะรับช่วงจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อไป

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 10 จังหวัดต้นสาย ที่เริ่มกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. โดยมี ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 72 คัน ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยประกอบด้วย

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยถึง การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลังจากที่วานนี้จังหวัดสระแก้วได้จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ จุดเริ่มต้นสายที่ 6 ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วไปแล้ว โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม ซึ่งตนได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การจัดกิจกรรมรำถวายพระพร ชื่อชุด “จตุรทิศพิพิธพรชัย ร.10”

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดต้นทางสายวิ่งที่ 1 ของกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2567 เริ่มจาก อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อ.ปาย และส่งมอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 มิ.ย. ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป โดยช่วงบ่ายวานนี้ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯให้กับ ว่าร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ณ จุดชมวิวแม่ลาน้อย เพื่อวิ่งนำธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯพร้อมประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อยกว่า 1,000 คน ร่วมขบวนเพื่อเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯไปประดิษฐาน ณ แท่นพิธีหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่าจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมมอบธงตราสัญลักษณ์ จุดเริ่มต้นสายที่ 7 ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ (สะพานท่าจอด) หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็น 2. จัดสถานที่สำหรับการลงนามถวายพระพร เพื่่อแสดงความจงรักภักดี 3. จัดฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งนี้ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จะเคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดตราด ไปยังอำเภอเขาสมิง ระยะทาง 23.4 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้จังหวัดจันทบุรีต่อไป

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่ามีการส่งธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับ อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง และ อ.เมืองยะลา อย่างสวยงาม สมพระเกียรติ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้รับธงตราสัญลักษณ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับธงตราสัญลักษณ์ เคลื่อนขบวนมายังจุดพักธง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมทั้งประกอบพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์ ทั้ง 72 ธง ประดิษฐานบนแท่นพิธี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อย่างสมพระเกียรติ รวมเป็นระยะทาง 126 กิโลเมตร นับตั้งแต่จุดปล่อยขบวน ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเบตง ไปยังจุดสิ้นสุดขบวน เก็บรักษาธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่าพสกนิกรชาวจังหวัดสตูลต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่อง จากครั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จนในวันนี้เป็นโอกาสดีที่จังหวัดสตูลร่วมกับทุกภาคส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคสื่อสารมวลชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งภายในงาน จังหวัดสตูลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตอนฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่ออีกว่า ซึ่งในวันนี้ (2 มิ.ย. 67) จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ อาทิ การแสดงพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆอีกมากมาย โดยขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์โดยได้กำหนดจุดส่ง – รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อทำพิธีส่งมอบธงต่อให้กับจังหวัดราชบุรีต่อไป