เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงการยื่นคำชี้แจงในการต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองของพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า เราดำเนินการตามกระบวนการ ซึ่งจะยื่นในวันที่ 4 มิ.ย. 67 นี้ โดยคาดว่าจะเป็นการแถลงถึงแนวทางการต่อสู้ทางคดี พร้อมการเผยแพร่เอกสารที่ทางพรรคจะได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 9 มิ.ย. 67 ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมา พรรคก็ทำเต็มที่ในสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อยืนยันแนวทางการต่อสู้คดีนี้ ยืนยันว่า เราทำเต็มที่ในการปกป้องรักษาพรรค ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่แสดงออกว่า ไม่ใช่เฉพาะการปกป้องพรรค แต่ถือเป็นการยืนยันในหลักการที่พรรคเห็นว่าถูกต้องอีกด้วย ซึ่งไม่ได้ทำให้เราเสียสมาธิในการทำงานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของ สส.พรรคในสภา ที่เราทำควบคู่กับการต่อสู้คดี โดย สส.ของพรรคได้เตรียมงานในสภาเต็มที่ ทั้งในเรื่องร่าง พ.ร.บ.การทำประชามติ และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า พรรคก้าวไกล เรายังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่และมีความเป็นเอกภาพ