ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกบรรจุอย่างเป็นทางการ แต่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ ที่จะสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศ​ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำข้อมูลความตระหนักรู้ SDGs ในขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกลุ่ม LGBTQI+ จำนวนกว่า 4 ล้านคน คิดเป็น 6% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด

สำหรับในช่วงเดือนมิถุนายน ถือเป็นที่รู้ว่ากัน เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มหลากลายทางเพศ วันนี้เราได้มัดรวมมหกรรมไพรด์ Pride Festival 2024 ทั้งหมด 5 พื้นที่ทั่วประเทศ (Nation Wide Pride Festival) มาไว้ในนี้แล้ว

  • กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย กิจกรรม Bangkok Pride Festival 2024 ในวันที่ 31พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ ขบวนพาเหรดบางกอกไพรด์ มหกรรมการแสดงศิลปินแดร็ก และการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
  • จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย กิจกรรมเชียงใหม่ไพรด์ ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 
  • จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย กิจกรรมโคราชไพรด์ ในวันที่ 8, 15-16 มิถุนายน 2567 
  • จังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วย กิจกรรม Discover Phuket Pride 2024 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 
  • จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย กิจกรรมพัทยาไพรด์อินเตอร์เนชั่นเนล ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2567 และกิจกรรมพัทยาไพรด์คอมมูนิตี้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567