เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 มิ.ย. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 147 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยมี คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและคู่สมรส ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส รองนายกรัฐมนตรีและภริยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยา ผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ พร้อมภริยา และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางมาถึงปะรำพิธี พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์

ต่อมานายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภา และประธานองค์กรอิสระ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ และกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมในพิธีตักบาตร โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์ จำนวน 147 รูป เดินรับบิณฑบาต 

จากนั้นเวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางมายังห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567.