เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้เริ่มต้นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ทั้ง 10 จังหวัดต้นทาง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด สงขลา สตูล และจังหวัดกาญจนบุรี) และได้ทำการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดต่าง ๆ ถัดไป ทั้ง 10 เส้นทาง เพื่อนำเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย.

“วันนี้เข้าสู่วันที่ 3 ของการจัดกิจกรรม ซึ่งตรงกับวันสำคัญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่พสกนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่า จะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระราชินี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการทำกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ทั่วทั้งประเทศ โดยภาพรวมบรรยากาศการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาสามวันที่ผ่านมา ตั้งแต่การเตรียมการ การปล่อยขบวน 10 จังหวัดต้นทาง การจัดนิทรรศการเฉลิมฉลอง จนต่อเนื่องมาในวันนี้ ที่จะเป็นการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ ฯ ให้แก่จังหวัดรอยต่อถัดไป ซึ่งด้วยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ต่างถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีความหลากหลาย และพร้อมใจกันเข้ามาร่วม เดิน วิ่ง ปั่น ถึงแม้ว่าจะมีทั้งสายฝนที่โปรยปราย และแสงแดด ที่สาดส่องลงมาในทุกเส้นทางแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน อันก่อเกิดเป็นภาพแห่งความ “ปลื้มปิติ” ของพสกนิกรคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้“ นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวในช่วงต้น

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ภายในงานของทุกจังหวัดได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการสร้างกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอ หรือ จังหวัด ข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายลำดับถัดไป ณ บริเวณรอยต่อของแต่ละเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ทั้ง 10 เส้นทาง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว.

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่การจัดงานวันแรกของแต่ละจังหวัดต้นทาง ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในวันนี้เราทุกท่านได้เห็นแล้วว่าทุกจังหวัดสามารถประสานร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหลังจากนี้ แต่ละจังหวัดทั้งจังหวัดต้นทาง และจังหวัดรอยต่อต่าง ๆ รวม 10 สาย จะได้นำธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ได้รับมอบส่งต่อให้กับจังหวัดถัดไป อันได้แก่ สาย 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะส่งต่อไปยัง อำเภอปางมะผ้า และจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ สาย 2 จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่ศาลาว่าการจังหวัดเชียงราย ก่อนส่งต่อไปยังอำเภอพาน เพื่อส่งให้จังหวัดพะเยา สาย 3 จังหวัดหนองคาย ส่งต่อไปยัง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเฉลิมฉลองที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 60 พรรษา อำเภอเมืองหนองคาย สาย 4 จังหวัดสกลนคร ส่งต่อไปยัง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง นิทรรศการ ณ ศาลากลางจังหวัด ก่อนจะส่งต่อไปยัง จังหวัดมุกดาหาร สาย 5 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดงานเฉลิมฉลองที่ศาลากลางอุบลราชธานี และส่งต่อไปยัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สาย 6 จังหวัดปราจีนบุรี ส่งต่อไปยัง จังหวัดนครนายก สาย 7 จังหวัดจันทบุรี ส่งต่อไปยัง จังหวัดระยอง โดยจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี ก่อนส่งให้จังหวัดระยอง สาย 8 จังหวัดยะลา จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดยะลา โดยจะมีการจัดพิธีส่งมอบ ณ อำเภอรือเสาะ เพื่อส่งต่อไปยัง จังหวัดนราธิวาส สาย 9 จังหวัดตรัง ได้มีการจัดนิทรรศการ และพิธีเฉลิมฉลองฯ ที่ศาลากลางจังหวัด ก่อนจะส่งต่อไปยัง จังหวัดกระบี่ และสาย 10 จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการ และพิธีเฉลิมฉลองฯ ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมที่จะส่งต่อไปยัง จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ทุกจังหวัดที่ได้รับช่วงต่อ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงาน พร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ นั้น จะประกอบไปด้วย จังหวัดต้นทาง 10 จังหวัด ที่ได้รับธงตราสัญลักษณ์ฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน เพื่อทำการจัดกิจกรรม และส่งต่อธงไปยังทุกจังหวัดเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567.”การจัดโครงการในครั้งนี้จึงเป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ตนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นายสุทธิพงษ์ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย