ผู้สื่อข่าวรายว่า ที่บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน อ.เมือง จ.ระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผวจ.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายราชัน มีน้อย ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รอง ผวจ.ระนอง นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในพิธี นายนริศ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่

นายนริศ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา และฟื้นฟู บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ จ.ระนอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงามและน่าอยู่ โดยได้มีการขัดถูล้างรอบๆ บริเวณบ่อพ่อและบ่อแม่ ให้มีความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะ