เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่า ขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ในวันที่ 18 มิ.ย. นี้ และ ครม. ให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอไปตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (ขาวคาดแดง) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับให้ สส. ใช้ในการพิจารณา กลับยังไม่ถูกส่งมาถึงมือ สส. ทั้งที่เอกสารนี้ ควรออกมาพร้อมกับมติ ครม. หรือรัฐบาลต้องเร่งส่งถึงมือ สส. ทุกคนแล้ว อีกทั้งควรจะจัดทำในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ซึ่งจะเอื้อต่อการนำไปใช้วิเคราะห์ได้ต่อไปอีกด้วย

“ประชาชนต่างเฝ้าจับตาดูว่างบประมาณปีฯ 2568 จะมีหน้าตาออกมาอย่างไร จะมีการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่ หรือการประวิงเวลาให้เอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดง ถึงมือ สส. ล่าช้า เพื่อจะทำให้ สส. มีเวลาเตรียมตัวน้อย เป็นความจงใจเพื่อปิดช่องวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเร่งรัดอนุมัติงบประมาณแบบหมกเม็ดซ่อนเงื่อน” นายร่มธรรม กล่าว

นายร่มธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค ได้ให้ สส. ของพรรค เตรียมตัวสำหรับอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยหวังว่าจะได้รับโอกาสจากรัฐบาลให้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่เช่นกัน พร้อมกับมั่นใจว่า การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ของ สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ จะทำให้รัฐบาลรับฟัง และนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป