จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพพนักงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทสภ. นั้น ทสภ. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 4 มิ.ย. 67 โดยพนักงานทั้ง 2 คน เป็นพนักงานสังกัดฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ ทสภ. โดยสาเหตุทะเลาะวิวาทเกิดจากปัญหาส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการก่อเหตุในขณะใส่เครื่องแบบและยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังขัดต่อกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยผู้บังคับบัญชาได้สั่งพักงานพนักงานทั้ง 2คนทันที และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของ ทอท. ต่อไป

ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยของพนักงาน ซึ่งหากตรวจพบหรือสอบสวนเหตุการณ์แล้วมีความผิดทางวินัย พนักงานจะต้องได้รับการลงโทษโดยบทลงโทษสูงสุด คือ ปลดออกจากความเป็นพนักงาน ทอท.