เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 ที่ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พล.ต.ต.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ     

ภายในงาน มีกิจกรรมการให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันสังคมมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่าย การจัดนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่าย อีกด้วย       

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 ที่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดนำร่องในภาคเหนือ ที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งหากสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ไม่ว่าจะเป็นการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร โดยสามารถเลือกสมัครในทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ 1 ที่ชำระเงินสมทบเริ่มต้นเพียงเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท และหลังจากนี้ จะมีการหารือในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น อีกด้วย จึงอยากจะเชิญชวนให้ พี่ๆ น้องๆ มาเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มา ณ ที่นี้ด้วยเช่นกัน

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวเสริมว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ เป็นการจัดงานในรุ่นที่ 4 ซึ่งการจัดงานทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างมาก และอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เข้ามาเป็นครอบครัวประกันสังคม เพื่อรับสิทธิการคุ้มครองกรณีต่างๆ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานภาคอิสระทุกๆ คน       

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนต้นเตย และเพาะเลี้ยงปลาแรดในกระชัง ซึ่งถือเป็นปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ซึ่งมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดอุทัยธานี จำนวนทั้งสิ้น 31,987 ราย