พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเร์เรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 6 มิ.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 45.24, แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.35, E20 = 35.24, แก๊สโซฮอล์ 91 = 36.98, E85 = 34.99, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.94, ดีเซล = 32.94, พรีเมียมดีเซล = 44.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร