เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระครูพราหมณ์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระครูพราหมณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

  1. พระครูพราหมณ์ระดับอาวุโส 3 คน ได้แก่ พราหมณ์สมบัติ รัตนพราหมณ์ เป็น พระครูอัษฎาจารย์ พราหมณ์คีษณพันธ์ รังสิพราหมณกุล เป็น พระครูราชมุนี และ พราหมณ์ปฏิหาริย์ สยมภพ เป็น พระครูญาณสยมภูว์
  2. พระครูพราหมณ์ผู้สืบทอดการพระราชพิธี 4 คน ได้แก่ พราหมณ์ธนพล ภวังคนันท์ เป็น พระครูศิวาจารย์ พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์ เป็น พระครูสตานันทมุนี พราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ เป็น พระครูเทพาจาริย์ และ พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล เป็น พระครูวามเทพมุนี

ตั้งแต่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567