เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขานรับนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เร่งตรวจสอบและดำเนินการเรียกเก็บค่าพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการพาดสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA รวมทั้งติดตามการแก้ไขที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกเก็บค่าพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดดำเนินการและประสานงานกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคมร่วมตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA

ทั้งนี้ PEA และผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสมาคมฯ และตัวแทนผู้ประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคม นัดหมายเพื่อประชุมหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด