เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา และคณะกรรมการหอการค้าฯ ตลอดจนภาคีเครือข่ายชาวบ้าน และชาวชุมชนถนนสืบสิริ 8 ชุมชน ที่มีมติเห็นด้วยในการให้ “ทุบสะพานสีมาธานี” ต่างมารวมตัวกันที่ใต้สะพานสีมาธานี ถนนมิตรภาพ อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อทวงถามสัญญาตามมติเดิมของทางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่เคยเห็นชอบร่วมกันไปแล้ว ตามรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟ และการจัดระบบการจราจร โดยการก่อสร้างทางรถไฟ ให้ “ยกระดับ” เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเลี่ยงเมืองบายพาส สิ้นสุดที่สถานีชุมชนถนนจิระ และให้ทำการ “ทุบ” รื้อสะพานข้ามแยกสีมาธานี แล้วก่อสร้างทางลอดทดแทน ซึ่งก่อนการ “รื้อทุบสะพาน” การรถไฟฯ จะต้องทำการก่อสร้างทางเบี่ยงเสมอระดับชั่วคราว ทั้งขาเข้าและขาออกเมือง ข้างละ 3 ช่องจราจรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เพื่อช่วยระบายการจราจรทั้งขาเข้า และขาออกเมือง บริเวณแยกสีมาธานี ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการกำหนดแล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อให้การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงผ่านเมืองนครราชสีมา เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประชาชน และจังหวัดนครราชสีมาสูงสุด

ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้เพราะเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางกระทรวงคมนาคม ได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนที่กรุงเทพฯ ว่ากระทรวงคมนาคม ยืนยันจะไม่ทุบ “สะพานสีมาธานี” แต่จะทำทางรถไฟทางคู่ยกระดับ “ลอดสะพาน” แทน โดยให้เหตุผลว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะหากทุบทำอุโมงค์ ถนนมิตรภาพโคราช จะอัมพาต 3 ปี ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการจราจรจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น กระทรวงคมนาคมกลับเสนอรูปแบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา บริเวณสะพานสีมาธานี เป็นทางรถไฟยกระดับแค่ “ลอดใต้สะพานสีมาธานี” แทนนั้น จึงถือว่าทางการรถไฟฯ และกระทรวงคมนาคม ไม่ทำตามสัญญามติเดิม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่เคยรับปากไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด โดยเฉพาะถนนสืบสิริ ตรงแยกตะวันแดง จะถูกตัดขาดทางเชื่อมถนนไปเลย จะส่งให้อีก 8 ชุมชน กว่า 4 หมื่นคน ที่ใช้ถนนสืบสิริ ในการสัญจร การค้า-การขาย วิกฤติใหญ่หลวงแน่ๆ และจะต้องใช้เวลาเดินทางอ้อมไปไกลอีกหลาย กม. จึงขอคัดค้านการก่อสร้างจนถึงที่สุดแน่ๆ และจะรวมตัวไปยื่นหนังสืออีกครั้งที่กระทรวงคมนาคม หากผลการประชุมพิจารณาแนวทางการก่อสร้าง ในวันที่ 11 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ ที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม จะเป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการก่อสร้าง ว่าผลการประชุมจะออกมาในรูปแแบบใดก่อน…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรวมตัวเรียกร้องในวันนี้ ไม่มีตัวแทนการรถไฟของ จ.นครราชสีมา มาร่วมรับรู้แต่อย่างใด