เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน ชุมชนบ้านนาซำ คุ้มซำหลวง และบ้านฟากนา เทศบาลตำบลนาอาน อ.เมือง จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผวจ.เลย ลงพื้นที่เพื่อเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เทศบาลตำบลนาอานและเทศบาลเมืองเลย โดยมีนายพยุง เหล็กดี นอภ.เมืองเลย นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายศิรวัชร อ่อนเหลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย รายงานข้อมูลและสาเหตุการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 

ข้อมูลชุมชนบ้านนาซำ คุ้มซำหลวง และบ้านฟากนา พื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับคลองส่งน้ำชลประทาน เมื่อฝนตกหนัก น้ำจะท่วมขังในหมู่บ้านเป็นประจำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำให้ทำแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาการถมดินสร้างหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ ปิดเส้นทางน้ำธรรมชาติ เมื่อเกิดฝนตกหนักปริมาณน้ำรวมกันมากขึ้น จะเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ได้นำเครื่องจักรมาขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน เพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่แม่น้ำเลย ได้เร็วขึ้น 

จากนั้น ผู้ว่าฯ เลย ได้เดินทางดูจุดรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลนาอานและเทศบาลเมืองเลย หน้าวิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมี นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย รายงานข้อมูลปัญหาการเกิดน้ำท่วมบริเวณชุมชนหน้าวิทยาลัยเทคนิคเลย เนื่องจากเส้นทางน้ำมีหญ้า วัชพืช ผักตบชวา ปิดเส้นทาง ได้แก้ปัญหาโดยร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคลองน้ำ ที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดทับมิ่งขวัญ เป็นเกาะกลางน้ำ จะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี คณะทำงานมีข้อเสนอให้เพิ่มขนาดท่อลอดใต้ถนนทาง เชื่อมระหว่างพื้นที่นอกเกาะ เข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมวัดทับมิ่งขวัญ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ