พล.อ.วิชาญ สุขสง ประธานยุทธศาสตร์  ตำบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ทั้ง 60 ตำบล ที่เข้าร่วมโครงการ ตำบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติด ได้มีการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ตั้งแต่การเอกซเรย์หากลุ่มผู้ติดยา การตั้งศูนย์ฟิ้นฟูผู้ติดยาเสพติด การนำเข้าสู่ขบวนการบำบัด การจัดให้มีการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงในตำบลอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้

สำหรับการแข่งขันกีฬาแก้ปัญหายาเสพติดนั้น จะมีการแข่งขันเป็นปฐมฤกษ์ ระหว่าง ทีมนักกีฬาฟุตบอล ต.ปะแต กับ ต.กอตอตือระ วันที่ 11 มิ.ย. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการฟุตบอล ตำบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการชิงถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสร้างความคึกคักให้กับทีมฟุตบอลของทุกตำบลที่เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นอย่างยิ่ง

และในวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเรียกประชุมคณะทำงาน ตำบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อรับฟังความคืบหน้า และการให้แนวทางในการขับเคลื่อนภายในกรอบเวลาที่วางไว้ รวมทั้งการดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูผู้เสพ และติดยาเสพติดในชุมชนในตำบลอาสา จำนวน 21 ศูนย์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี