เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เปิดเผยภายหลังการประชุม กกต. กรณีที่สำนักงาน กกต. เสนอความเห็นภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับวินิจฉัย 4 มาตรา ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือก สว. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ ว่า กกต. มีมติเอกฉันท์ไม่เลื่อนการเลือก สว. เนื่องจากยังไม่มีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะทำให้การเลือก สว. ต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้ง กกต. ก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่หวั่นหากมีคนไปยื่นร้องให้การเลือก สว. เป็นโมฆะ เพราะที่ กกต. ดำเนินอยู่จนถึงวันนี้ เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ยืนยันว่า กกต. ไม่ได้ปฏิบัติต่างจากที่กฎหมายกำหนด