เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. บริเวณหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงเรียนในเขตเขาใหญ่ จัดกิจกรรมงานวันรักษ์เขาใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดพลาสติก ที่สร้างความฮือฮา คือ การเปิดตัวมาสคอต “ น้องช้างรันทด “ ที่ทำด้วยโครงเหล็กดัดตาข่าย ภายในตัวช้าง จะมีขวดพลาสติกเต็มตัว บ่งชี้ให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ที่สัตว์ป่ากินพลาสติก กินขยะเข้าไปในท้อง จนก่อให้เกิดความตายของสัตว์ป่า ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง

รวมถึงมีการเล่นดนตรีจาก กลุ่มจิตอาสา สะท้อนปัญหาของการบุกรุกทำลายป่า การล่าสัตว์ป่าเป็นอาหาร และการเสวนาเรื่องปัญหาสัตว์ป่า ช้างออกนอกพื้นที่ และเด็กนักเรียน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ โรงเรียนบ้านหมูสี และโรงเรียนบ้านปรางคล้า รณรงค์ขอขยะนักท่องเที่ยว แลกต้นไม้สร้างป่าในใจคน ในกิจกรรมขยะคืนถิ่น ลดปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ด้านนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือใจของทุกภาคส่วน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการเล็งเห็นความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเขาใหญ่ เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่อยากให้ทุกท่านหวงแหนไว้ให้ลูกหลาน กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และการอนุรักษ์โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจด้านงานสิ่งแวดล้อม

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น การเปิดตัวมาสคอต “ น้องช้างรันทด “ เพื่อสะท้อนให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ป่า เขตอุทยานฯ เราต้องการให้ทุกท่านใส่ใจในเรื่องปัญหาขยะพลาสติก อาจส่งผลเป็นภัยต่อสัตว์ป่า อีกด้วย

ด้าน นายวัชรากร นามสีฐาน นายกสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ในปัจจุบัน ถือว่ามีความรุนแรงมากขึ้น จะชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าทั่วประเทศจากปี 2566 ถึงปี 2567 พบว่าในรอบ 10 ปี พื้นที่ป่าของไทยลดลงไปมากที่สุด ถึง 317,819.20 ไร่ จากปี 2565 พื้นที่ป่าไม้เหลือ 102,135,974.96 ไร่ หรือ 31.57 % ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย เหลือเพียง 101,818,156.76 ไร่ คิดเป็น 31.47 % คงเหลือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เท่านั้น จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์ป่า ส่วนหนึ่งจากพฤติกรรมของมนุษย์ จึงอยากให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนนำไปต่อยอดในอนาคต เพราะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่าและสัตว์ป่า ไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาต่อไป.