เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยประเด็นว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ ทำให้มีกระแสข่าวว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการเลื่อนการจัดเลือก สว. ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย. ออกไปก่อน แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการ กกต. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันครบรอบ 26 ปี กกต. ทั้งนี้ คณะกรรมการ กกต. เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 7 คน จากนั้นนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้ออกมาแถลงข่าวว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ให้เดินหน้าเลือก สว.ในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ต่อไป ด้วย 4 เหตุผลคือ 1. ศาลระบุว่ายังไม่ปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง 2. เหตุผลในการรับคำร้อง ระบุว่า ยังไม่เหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมายจนอยู่ในวิสัยที่จะเยียวยาในภายหลังไม่ได้ 3. รัฐธรรมนูญมาตรา 132 เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ ซึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ที่ใช้สำหรับการเลือก สว. ครั้งนี้ ก็ผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว 4. ณ วันนี้ กกต. กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ออกโดยชอบด้วยรัฐสภา  

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สว. ทั่วประเทศจำนวน 48,117 คน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของ กกต. https://senator.ect.go.th/ และแอปพลิเคชั่น smart vote ทั้งนี้เบื้องต้นพบว่า มีรายชื่อที่น่าจับตา เช่น จังหวัด กทม. นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ, นายอรุณ ภาวิไล ดารานักแสดง, นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต., พล.ต.ต.เอกชัย วรุณประภา อดีตเลขาฯ กกต., นางประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป, น.ส.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจสันติบาล, นายสนธิญา สวัสดี, นางสดศรี สัตยธรรม, นายเนตร นาคสุข, นายประวิง คชาชีวะ อดีตรองเลขาฯ กกต., นายมงคล บางประภา อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ, นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ, นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ดารานักแสดง, นางพงศกร มหาเปาระยะ ดารานักแสดง, นายยุทธพิชัย ชาญเลขา ดารานักแสดง, นายณศิวัชร์ นพภิรมย์ไชย ดารานักแสดง, นายชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร็อกเคสตร้า)

นายอำนวยชัย ทองเพ่งพิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร, นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ ลูกชายนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายระวี ตะวันธรงค์ อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นายไชยา ยิ้มวิไล อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์, ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช อดีตผู้สมัคร สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ, นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ)

จังหวัดนนทบุรี อาทิ นายวิสิษฎ์ พวงเพชร อดีตนายอำเภอปากเกร็ด, นายยุทธพล องอาจสิทธิชัย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว อดีต ผบช.สพฐ., นายสุชาติ ชมกุล อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี

นายนที ขลิบทอง อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต สว.นนทบุรี, นายสมโภชน์ โตรักษา สื่อมวลชน

จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ นายดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา, น.ส.นรากร ติตายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง, นายพัลลภ แซ่จิว อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายไพศาล ภู่เจริญ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ อดีตเลขานุการนายกเทศบาลนครเชียงใหม่, นายมนตรี วงศ์เกษม แกนนำกลุ่มไทยภักดีเชียงใหม่, นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้ก่อตั้งและ ผอ.ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น และทนายความนักสิทธิมนุษยชน, น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ประธานอนุกรรมการบริการด้านสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค อำเภอแม่ริม

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี, พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฯ, น.ส.รจเรข วัฒนพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งร่วมร้านหนังสือ ‘Book Re: Public’, น.ส.วาสนา ทองสุข ผู้บริหารปางช้างแม่แตง อดีตนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง, นายสว่าง วงศ์วิลาศ แกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกฝาง, นายสันติ ตันสุหัส อดีต สส., นายพฤ โอ่โดเชา ชาวปกาเกอะญอนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์, นายวิชัย ไชยมงคล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), นายกฤษณะ พรมบึงรำ แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51, นายพรชัย อรรถปรียางกูร อดีต สส.

จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายประเสริฐ เลิศยโส อดีต สส.บุรีรัมย์, นายจำรัส เวียงสงค์ อดีตผู้สมัคร สส., นายการุณ ใสงาม อดีตสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต้องห้าม ถูกตัดสิทธิเลือก สว. เพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเยอะ และมีการรวมตัวกันร้องเรียนเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา นำโดยนายภัทรพงศ์ ศุภกษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา, นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557, นายวีระชัย นาคมาศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายเรวัต ประสงค์ อดีต ผวจ.อ่างทอง, นายเมธาดล วิจักขณะ อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร

จังหวัดสงขลา อาทิ นายสายัณห์ ทองศรี นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายบรรจง นะแส, นายกิตติภพ สุทธิสว่าง นักพัฒนาเอกชน, นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา, นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ, นายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา, นายกมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวิชัย โภชนกิจ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายในล พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล อดีตผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 9

จังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ นายตรีพล เจาะจิตต์, นายวิฑูรย์กรุณา, นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตผู้สมัคร สว., นายประพันธ์ บุณยเกียรติ อดีตประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย, พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นครศรีธรรมราช, นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที นักสื่อสารมวลชน, นายเกษม จันทร์ดำ นักเขียนชื่อดัง, นายอภินันท์ เผือกผ่อง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครปฐม อาทิ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายลลิต กิจสมัคร, นายชัชวาล นันทะสาร, พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ อดีตผู้สมัคร สส., นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว อดีต กกต., นายชุมพล กาญจนะ อดีตผู้พิพากษา นายสราวุธ นิยมทรัพย์ อดีต สส.หลายสมัย, นายก่อเกียรติ์ สิริยะเสถียร อดีต สส., นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว อดีต สส., นายกนก ปิ่นตบแต่ง อดีตศึกษาธิการจังหวัด

จังหวัดลพบุรี อาทิ พล.อ.ศุภวุฒิ อุตตมะ อดีตรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, พล.อ.คณิต อุทิตสาร อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, นายชูเกียรติ สิงห์สูง อดีตนายกสมาคมกีฬาคนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดพิษณุโลก อาทิ พล.ท.พิพัฒน์ เด็ดแก้ว อดีตนายทหารกองทัพภาคที่ 3, พล.ท.มนัส เปาริก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมทหารรุ่น 10 รุ่นเดียวกับนายทักษิณ ชินวัตร ส่วนภาคนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงก็พากับลงสมัครครั้งนี้อยู่หลายคน อาทิ นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, นางแน่งน้อย อัศวกิตติกร อดีตผู้สมัคร สส.และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง, นายธนพล พวงปาริชาต อดีตผู้สมัคร สส., นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดลำปาง อาทิ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน, นางภุมรา จันทรสุรินทร์ ภรรยานายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต สส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย หลายสมัยที่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว, นางชุลีวันนท์ สายสิงห์ทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสมเกียรติ ตันตระกูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และอดีตผู้สมัคร สส.ลำปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ, นายสาโรจน์ แก้วอรุณ อดีต ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และนายธีรศักดิ์ สุวรรณปัญญา แกนนำครูภาคเหนือ

จังหวัดตรัง อาทิ นายธวัช สุระบาล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิถี สุพิทักษ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายภาวัช อ๋องเจริญกฤช ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง จำกัด และผู้บริหารธุรกิจด้านการท่องเที่ยว, นายลือชัย เจริญทรัพย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายอำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, นายธนพจน์ ศุภศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง, นายธีมดี ภาคย์ธนชิต สื่อมวลชน

จังหวัดขอนแก่น อาทิ นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.น้ำพอง, นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น, นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีต สส.ขอนแก่น, นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ อดีตนายอำเภอชุมแพ, นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีต สว.ขอนแก่น.