เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 9 มิ.ย. บริเวณโดมโรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศในช่วงเช้า ณ สถานที่เลื่อนสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) จากกลุ่มอาชีพต่างๆต่างทยอยเดินทางมารอเพื่อรายงานตัวในเวลา 08.00 น.

เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่ประกาศให้เข้ารายงานตัวได้ บรรดาผู้สมัคร สว. ก็เดินเข้าไปยังสถานที่เลือกตามกลุ่มอาชีพ เพื่อลงทะเบียนและฝากเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในสถานที่เลือก โดยบริเวณสถานที่เลือกจะมีกล่องสำหรับใส่เครื่องมือสื่อสาร และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลให้

ทั้งนี้ จะเปิดให้รายงานตัว จนถึงเวลา 09.00 น. ก่อนที่จะมีการชี้แจง ให้ผู้สมัครสว. ทราบถึงขั้นตอนในการเลือกอีกครั้ง.