เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การเลือก สว.ระดับอำเภอ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ที่มีนักวิชาการ และผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่าง ๆ ผ่านการเลือกในระดับอำเภอ เพื่อไปชิงตำแหน่งในระดับจังหวัดต่อไป อาทิ

กรุงเทพมหานคร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.
นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก
อ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพงศกร มหาเปารยะ หรือ แต๊ง ดารานักแสดง กลุ่ม 16 ดารานักแสดง
ศ.ดร. ไชยา ยิ้มวิไล อดีตที่ปรึกษานายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกฯ
นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว สื่อมวลชน
นายยุทธพิชัย ชาญเลขา ดารา นักแสดง
นายวิลาส วิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์
นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์
นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจ
นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหว

ส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียง ลงในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ผ่านการคัดเลือก อาทิ

จังหวัดเชียงใหม่
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
นางสาวนารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว

จังหวัดอ่างทอง
นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี หรือ ผู้ว่าปู อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุสาครและจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดนนทบุรี
นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต ส.ว.นนทบุรี
พล.อ.นิพนธ์ สีตบุตร
นายยุทธพล องอาจสิทธิชัย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายวิสิษฎ์ พวงเพชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและอดีตนายอำเภอปากเกร็ด
พล.ต.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
นายสมโภชน์ โตรักษา อดีตผู้ประกาศช่อง 7

จังหวัดนครราชสีมา
นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา
นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย พี่ชายนายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน
นายสมโภชน์ ประสาทไทย แกนนำคนเสื้อแดงโคราชและอดีตผู้สมัครร ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย บุตรสาวนางทัศนา ยุวานนท์ อดีต ส.ว.นครราชสีมา ที่เพิ่งหมดวาระไป
นายกนก โตสุรัตน์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พ.ศ.2550,
นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา (เดิมชื่อนายประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์) อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อแผ่นดิน
ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ (นายพลกระดูกเหล็ก) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 4
นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล อดีตผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี
นายพีระ กาญจนพงศ์ อดีต ผอ.ปปส.ภาค 8
ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ อดีตรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2
นายสุมาตร อินทรมณี อดีตนายกสมาคมชาวสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี
นายสมโชค พูนสุข อดีตนายแพทย์สาธารณสุข อ.พุนพิน
นายประกิจ เพชรรัตน์ อดีตประธานสภาทนายความ จ.สุราษฎร์ธานี