เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ โพสต์ข้อคิดให้คนทำธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องการยักยอกทรัพย์ โดยระบุว่า “การยักยอกทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน คำพิพากษาฎีกาที่ 7077/2547 โจทก์และจำเลยเป็นหุ้นส่วนกันและยังไม่มีการตกลงเลิกห้างหุ้นส่วน จำเลยยังไม่มีสิทธินำเงินที่เป็นของหุ้นส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

‘หนุ่ม กะลา’ รับตรงไปตรงมาเป็นคนบื้อๆ เล่าตอนยังไม่รวย ‘จูน’ ก็เอาเงินแล้ว

เมื่อจำเลยนำเงินของหุ้นส่วนซึ่งจำเลยครอบครองไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เป็นการเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนโดยทุจริต มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์” ทั้งนี้ ชาวโลกออนไลน์เข้ามาขอบคุณสำหรับการให้ความรู้