ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 “ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก” ออกมาเผยรายละเอียดของเหล่าสุนัข ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว โดยจะมีการเปิดประมูล จำนวน 66 ตัว ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ อาทิ ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์, เบลเยียม มาลินอยส์ และเยอรมันเชพเพิร์ด

สำหรับสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบครั้งนี้ อาทิ
– BALDER เพศผู้ พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด อายุ 2 ปี 2 เดือน
– BRIGHTMAN เพศผู้ พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด อายุ 2 ปี 4 เดือน
– HOFFMAN เพศผู้ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ อายุ 2 ปี 11 เดือน
– HOGAN เพศผู้ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ อายุ 2 ปี 11 เดือน
– DAECON เพศผู้ พันธุ์เบลเยียม มาลินอยส์ อายุ 2 ปี 5 เดือน
– COLBY เพศผู้ พันธุ์เบลเยียม มาลินอยส์ อายุ 3 ปี 3 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการประมูล
กรณีบุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชน
– ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู
กรณีนิติบุคคล
– สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
– ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก