นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) ร่วมกับภาคเอกชน ว่า สมาคมโรงแรมอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลโรงแรมที่มีศักยภาพ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแต่ไม่สามารถสินเชื่อได้ เนื่องจากยังติดประวัติหนี้เสียหรือเครดิตบูโรอยู่

ทั้งนี้อยากให้ช่วยดูแลแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้การปล่อยสินเชื่อจากธนาคาร

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย

ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลไปเข้มงวดกับโรงแรมที่ยังไม่ได้อยู่ระบบจดทะเบียน เพื่อไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากทำผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพราะโรงแรมเหล่านี้จะลดราคาค่าบริการถูกกว่ามาตรฐานทำให้โรงแรมในระบบจะต้องกดราคาแข่งไปด้วย ทำให้คุณภาพในการบริการต่ำ และต่างชาติมองการบริการของไทยราคาถูก มากกว่ามองในเรื่องของคุณภาพ อยากให้สนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้กับกลุ่มเกษียณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองในวันธรรมดา

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) 

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูด้านคมนาคมขนส่งในจังหวัดเมืองรอง ทั้งทางบน ทางอากาศ ทางเรือ เพื่อให้มีความสะดวกสบายให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 การท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนไปมาก ซี่งมีต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทย​โดยใช้คนไทยเป็นนอมินี โดยเฉพาะจีน รัสเซีย อยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวในเมืองรองของจีนและงบประมาณเพื่อเจรจาธุรกิจแบบสองฝ่ายแบบB2B

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบิน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบิน กล่าวว่า สมาคมสายการบินได้เสนอ 4 มาตรการ ได้แก่ อยากให้ขยายสนามบินในจังหวัดเมืองรอง โดยประกาศเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับสายการบินตรงจากต่างประเทศ ส่วนการพิจารณากยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าฟรีอยากให้เว้นระยะเวลาการประกาศใช้ 2 -3 เดือนหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเห็นชอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีเวลาเตรียม

ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาสิทธิการบินเข้าอินเดียที่ยังติดปัญหาคอขวดยู่ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เพิ่งได้ขับการขยายที่นั่งเพิ่ม 7,000 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ก็ไม่เพียงพอ เพราะสายการบินไทยเพียงสายการบินเดียวก็เต็มแล้ว และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่สามารถนำใบเสร็จยื่นลดหย่อนภาษีบุคคลเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา นำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยหรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ครม. ได้เห็นชอบไปแล้วนั้น อยากให้รัฐบาลให้นำตั๋วเครื่องบินยื่นขอรับการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วย