เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา YRU Stadium จ.ยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนใต้ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในแต่ละตำบลอาสา 60 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยกีฬาฟุตบอล ให้ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีในชุมชน และสร้างแรงจูงใจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เห็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และร่วมอาสามาแก้ปัญหายาเสพติดในตำบลของตนเอง

ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลรายการ “รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ จะจัดไปจนถึงเดือนธ.ค.67 โดยวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันเป็นวันแรก ท่ามกลางมวลชนในพื้นที่ ทั้งประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ