วันที่ 12 มิ.ย. นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ให้ธนาคารยูโอบี (UOB) ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการถ่ายโอนข้อมูลจากธนาคารซิตี้แบงก์ อย่างใกล้ชิด และกำชับให้ธนาคารยูโอบีเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องการให้บริการของ contact center ที่ติดต่อได้ยาก ปัญหาจากการใช้ App UOB TMRW และปัญหาจากระบบการกระจายยอดชำระอัตโนมัติ (Payment apportionment) ของ ธนาคารยูโอบี

ซึ่งธนาคารยูโอบี UOB ได้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยจะยกเลิกระบบ payment apportionment ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 67 นี้ โดยลูกค้าจะสามารถเลือกจ่ายชำระยอดเงินในแต่ละบัตรได้ตามความต้องการ ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ ธนาคารจะยกเว้นให้ลูกค้า ลูกค้าจึงไม่ต้องดำเนินการอะไร

ธนาคารยูโอบีได้เริ่มสื่อสารเรื่องการยกเลิกระบบดังกล่าวใน social media platform ของธนาคารแล้ว และจะทยอยส่งข้อความ (direct message) ไปยังลูกค้าผ่าน sms ต่อไป

ในส่วนของ contact center ของธนาคารยูโอบี (UOB) ที่ติดต่อได้ยากนั้น ธนาคารได้เพิ่มจำนวนพนักงานจำนวนมาก เพื่อตอบคำถามและแนะนำการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในช่องทางต่างๆ โดย ธปท. ได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากับธนาคารทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใดยังพบปัญหาสามารถร้องเรียนผ่าน contact center ของธนาคารยูโอบี (UOB) หรือร้องเรียนผ่าน ธปท. ที่เบอร์ 1213 ได้