เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ห้องประชุม ปตท. ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ เปิดการประชุม วิชาการ เรื่อง “การประชุม Thyroid NOTES นานาชาติ ครั้งที่ 6”

พ.ต.อ.จุมพฏ อุรุพงศา นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวรายงานการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจากศัลยแพทย์ไทรอยด์ชื่อดังระดับโลก 31 ท่าน จาก 11 ประเทศ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ แชร์ ประสบการณ์การผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผลทางช่องปาก และการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ ซึ่ง พ.ต.ท.อังกูร อนุวงศ์ นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ /ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากแบบไร้แผล ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ด้าน พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้ แบ่งปันข้อมูล และความก้าวหน้าของการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยการส่องกล้องทางช่องปาก การผ่าตัดต่อมไทรอยด์โดยใช้หุ่นยนต์ช่วย และการผ่าตัดทำลายต่อมไทรอยด์ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ พร้อมกล่าวขอบคุณศัลยแพทย์ไทรอยด์ชื่อดังระดับโลก 31 ท่าน จาก 11 ประเทศ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้นำประสบการณ์ไปแบ่งปัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

สำหรับวันที่ 13 มิ.ย.2567 เป็นการประชุมผ่านไลน์ surgery จากห้องผ่าตัด มภร. 9 ถ่ายทอดมาห้องประชุม ปตท. ส่วนวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 วันสุดท้ายจะไปผ่าตัด Hand On อาจารย์ใหญ่ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์