นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) หรือสายสีม่วงใต้ เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง การขุดเจาะอุโมงค์ การบริหารจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ณ จุดต่างๆ ได้แก่ บริเวณกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สถานีสามยอด สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสถานีพระประแดง รวมถึงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง

นายอธิภู กล่าวต่อว่า ปัจจุบันงานก่อสร้าง 6 สัญญา มีความคืบหน้างานโยธาในภาพรวม ณ เดือน พ.ค. 67 คิดเป็น 33.82% โดยสัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง 4.87 กิโลเมตร (กม.) ความคืบหน้า 45.38% สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า ระยะทาง 2.34 กม ความคืบหน้า 40.88% สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ ระยะทาง 3.12 กม. ความคืบหน้า 30.75% สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง ระยะทาง 4.12 กม. ความคืบหน้า 32.83% สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทาง 9.34 กม. ความคืบหน้า 14.88% และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ความคืบหน้า 21.78% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 71

นายอธิภู กล่าวอีกว่า ขร. ได้ติดตามในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ ประเด็นการขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งใต้ดินของสัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ โดยใช้หัวเจาะ 3 หัว ปัจจุบันหัวเจาะที่ 1 เป็นหัวเจาะอุโมงค์ทางวิ่ง เริ่มจากตำแหน่ง Cut & Cover ไปถึงสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระยะทางประมาณ 6 กม. เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 67 ปัจจุบันขุดเจาะได้แล้วเกือบ 200 เมตร หัวเจาะที่ 2 เป็นหัวเจาะอุโมงค์ทางวิ่ง เริ่มจากตำแหน่ง Cut & Cover ไปถึงสถานีหอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4 กม. เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 67 ปัจจุบันขุดเจาะได้แล้ว 2 เมตร และหัวเจาะที่ 3 เริ่มจากสถานีหอสมุดแห่งชาติ ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระยะทางประมาณ 2 กม. โดย ขร. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

นายอธิภู กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ร่วมกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ตึก 2 ชั้น 7 คูหา ปัจจุบันได้ข้อสรุปแนวทางการก่อสร้างโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม ส่วนเรื่องการรื้อย้ายโบราณสถาน จะดำเนินการตามแนวทางที่ได้หารือกับกรมศิลปากร โดยตัดชิ้นส่วนโบราณสถานและรื้อย้ายออก เพื่อดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนมาประกอบคืนสภาพเดิม โดย ขร. ได้เสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งเสนอกรมศิลปากร เพื่อพิจารณารายละเอียดการอนุรักษ์ วิธีรื้อถอนและจัดเก็บชิ้นส่วนโบราณสถาน และติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้

นายอธิภู กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้ติดตามประเด็นปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะบริเวณตลาดครุใน ซึ่งผู้รับจ้างได้ปิดช่องทางจราจร ในช่องริมเกาะกลางทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ 1 ช่องจราจร ทำให้คงเหลือช่องจราจรฝั่งละ 3 ช่อง ประกอบกับช่องจราจรริมทางเดินเท้า ฝั่งหน้าตลาดครุใน มักมีพาหนะวินมอเตอร์ไซค์ และรถเข็นขายของ จอดกีดขวางช่องจราจร ทำให้การจราจรเป็นคอขวดและติดขัด โดย รฟม. ได้ประสานขอความร่วมมือจาก สภ.พระประแดง ในการกวดขันวินัยจราจร ซึ่งทาง สภ.พระประแดง ได้ให้ความร่วมมือโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจราจร ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้าง บริเวณอำเภอพระประแดง ตั้งแต่ช่วง 05.30 น. จนกว่าสถานการณ์รถติดจะบรรเทา ทั้งนี้ สภ.พระประแดง ได้ขอให้ รฟม. จัดทำป้ายเตือนห้ามจอดเพิ่มเติมในรูปแบบเชิงถาวร เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาเกิดความตระหนักในวินัยจราจรมากขึ้น

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายม่วงใต้ มีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตร (กม.) 17 สถานี แบ่งเป็น 1. โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ระยะทาง 13.6 กม. สถานีใต้ดิน 10 สถานี ได้แก่ สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สถานีสามยอด สถานีสะพานพุทธ สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีสำเหร่ และ 2. โครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ระยะทาง 10 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี ได้แก่ สถานีดาวคะนอง สถานีบางปะแก้ว สถานีบางปะกอก สถานีประชาอุทิศ สถานีราษฎร์บูรณะ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน

โดยสามารถเชื่อมต่อการเดินไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ประกอบด้วย 1.สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เชื่อมต่อสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์) 2.สถานีสามยอด เชื่อมต่อสถานีสามยอดของสายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง-บางแค (หลักสอง)) 3.สถานีวงเวียนใหญ่ เชื่อมกับสถานีวงเวียนใหญ่ของสายสีเขียว (ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า) และสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟทางไกลสายแม่กลอง รวมทั้งมีอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) 2 แห่ง ที่สถานีบางปะกอกและสถานีราษฎร์บูรณะ สามารถรองรับได้ประมาณ 1,700 คัน.