เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากว่า ทำไมทหารเกณฑ์ ซึ่งได้รับเงินเดือนตอบแทนการรับราชการจึงต้องถูกหักเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางราชการสมควรต้องรับผิดชอบ  แม้กระทั่งค่าชุดฝึกพราง ถ้าอยู่บ้านเขา เขาก็คงไม่ต้องพรางตัวจากใครครับ”